Home

On 7th August this year, join us for a very special journey travelling in the footsteps of Cú Chulainn, the legendary hero of Ulster. The Camino Mhacha will wind its way from Mullaghbane in the Ring of Gullion, a designated Area of Outstanding Natural Beauty to Armagh City, the ecclesiastical capital of Ireland. 

Ar 7 Lá de Mhí Lúnasa i mbliana tar linn ar thuras speisialta ag taisteal i gcoiscéimeanna Chú Chulainn, príomhlaoch Uladh. Rachaidh Camino Mhacha ar chamchuairt ón Mhullach Bhán ag Bun Shliabh gCuillinn, ceantar sár-áilleachta nádúrtha, aneas go Cathair Ard Mhacha, príomhchathair eaglasta na hÉireann.